Stichting Innonoise reikt de Innovatieprijs 2001 uit

Jan de Jong, Stichting Innonoise, 29 november 2001

Aan het eind van het congres Geluid en Trillingen op 8 november 2001 heeft prof. ir. J. Brouwer, voorzitter van de jury van de Innovatieprijs, deze jaarlijkse prijs uitgereikt aan Volker Stevin Rail en Traffic. Volker Stevin won de prijs met de “Tuned Rail Demper”.

De jury heeft met de verkiezing van de raildemper vooral de cirkel willen doorbreken van niet toegepaste mogelijkheden voor de reductie van spoorgeluid. Zij heeft tot de prijs besloten onder andere omdat de vinding binnen de spooreisen zeer breed toepasbaar is en omdat er geen sprake is van ongunstige neveneffecten. Of bij de raildemper sprake is van een innovatie, hangt af van de manier waarop dit begrip gedefinieerd wordt; de technisch-akoestische achtergrond van de vinding is in elk geval klassiek (een uitgekiend massa-veersysteem).

Andere mededingers voor de innovatieprijs waren:

De Geluid- en Trillingeninnovatieprijs is ter stimulering van innovaties in de geluidhinderbestrijding ingesteld door de Stichting Innonoise. Het jury-rapport van de Innovatieprijs is na te lezen op de site van de Stichting Innonoise, http://www.innonoise.nl, waar ook te lezen is over de doelstellingen van de stichting.

home...