FNV: 10 miljoen aan claims beroepsziekten is pas begin

FNV Bureau Beroepsziekten, 22 november 2001

Het Bureau Beroepsziekten FNV (BBZ) ondersteunt op dit moment 108 werknemers bij het indienen van een schadeclaim bij hun werkgever. Volgens een schatting van het FNV-bureau moet dit ten minste een bedrag van 10 miljoen gulden opleveren. Dat maakte directeur Paul Ulenbelt bekend op een bijeenkomst voor de inmiddels 200 ‘Vrienden van het bureau’ . Tegelijkertijd maakte BBZ onder meer via internet (http://www.bbzfnv.nl) een lijst bekend van de 100 bedrijven die door het bureau aansprakelijk zijn gesteld.

Ulenbelt: ‘Het zijn grote, beursgenoteerde en kleine bedrijven uit bijna alle sectoren. De lijst is niet bijzonder, een doorsnee van het Nederlandse bedrijfsleven. Wčl bijzonder is, dat je zo goed als alle gevallen had kunnen voorkomen als werkgevers de wettelijke regels hadden nageleefd.’

lawaaidoofheid

Van de 108 cliënten van het bureau kampen er 47 met RSI, 21 lijden aan OPS (schildersziekte), 13 kampen met rugklachten, 8 met burnout, 6 met aandoeningen veroorzaakt door schimmels, 4 hebben lawaaidoofheid, 4 hebben allergie en beroepsastma, 3 hebben kapotte knieën en 2 cliënten lijden aan kanker als gevolg van werkzaamheden.

aansprakelijkheid

In zijn speech in de Utrechtse Jaarbeurs haalde Ulenbelt vooral fel uit naar de verzekeraars: ‘In plaats van werkgevers aan te zetten tot preventie, eigen risico’s in te voeren of premies te verhogen, pleit het Verbond van Verzekeraars voor het afschaffen van de wettelijke mogelijkheid om werkgevers aansprakelijk te stellen!’

Ulenbelt benadrukte dat FNV BBZ, dat nog maar anderhalf jaar bestaat, aan het begin van een ontwikkeling staat. Naast professionele ondersteuning bij het indienen van een schadeclaim aan werknemers met een beroepsziekte, stelt het bureau zich ten doel om fatsoenlijke collectieve regelingen voor beroepszieken tot stand te brengen.

Bovendien wil BBZ kennis over beroepsziekten en de (h)erkenning ervan stimuleren. Jaarlijks lopen naar schatting van de Universiteit van Amsterdam 20.000 werknemers een beroepsziekte op.

Bron: website FNV, http://www.fnv.nl 

home...