Veiligheid voor Nederlander belangrijker dan geluidshinder

Ministerie van Verkeer en Waterstaat, 24 maart 2001

De veiligheid van de luchtvaart is volgens het Nederlandse publiek geen probleem, maar wel zeer belangrijk. Dit is één van de conclusies uit het Belevingsonderzoek Luchtvaartveiligheid, uitgevoerd door het NIPO in opdracht van het ministerie van Verkeer en Waterstaat. Er blijkt vaak een spanningsveld tussen veiligheid en milieu, met name geluidshinder. Uit het onderzoek komt naar voren dat bij een afweging de Nederlander de voorkeur geeft aan maatregelen ten gunste van de luchtvaartveiligheid. Men heeft liever wat meer geluid door een baan open te houden, om bij een bepaalde windrichting toch veilig te kunnen landen.

Het onderzoek, dat een actiepunt is van de Nota Veiligheidsbeleid Burgerluchtvaart, bestaat uit twee metingen. Duizend Nederlanders boven de 18 jaar zijn daarbij telefonisch ondervraagd naar hun beleving van luchtvaartveiligheid. De eerste meting was in oktober 1999 en de tweede controlemeting in mei 2000. Het onderzoeksrapport Veiligheidsbeleving Burgerluchtvaart omvat ook de vergelijking tussen de uitkomsten van de tweede en de eerste meting. 

Bron: via Nieuwsbank, Het onderzoek is integraal te downloaden als PDF bestand vanaf de site van het ministerie van V&W: klik hier

home...