Subsidie voor minder decibellen

Nicoline Breed, Senter, 6 maart 2001

Bij het heien op de bouwplaats wordt de maximale geluidssterkte van 85 dB(A) vaak overschreden. Werknemers lopen daardoor ernstige gehoorsschade op, want gehoorbescherming wordt niet altijd gebruikt of niet goed gebruikt. En voor omwonenden is het geluid een bron van irritatie. Twee bedrijven (Hera en Vroom) hebben het initiatief genomen om een geluiddempende omkasting te ontwikkelen voor installaties met een dieselheiblok. Want ondanks dat er alternatieve geluidsarmere technieken bestaan, wordt er ook nog veel met dieselblokken gewerkt. Dit is een voorbeeld van een project dat gesubsidieerd wordt door de ministeries van SZW en EZ in het kader van het programma Preventie van arbeidsuitval.

Nog te veel ziekteverzuim

Het programma Preventie van arbeidsuitval maakt sinds 1999 deel uit van het overheidsbeleid om de gezondheidsrisico’s die de beroepsbevolking in het werk loopt, omlaag te brengen. SZW heeft haar beleid geïntensiveerd bijvoorbeeld via de arboconvenanten nieuwe stijl en de Farbo-regeling. Het Preventie programma richt zich expliciet op de ontwikkeling van nieuwe, arbovriendelijke bedrijfsmiddelen en oplossingen. Het programma richt zich niet alleen op klachten bij werknemers die veroorzaakt worden door schadelijk geluid, maar ook door fysieke belasting, repeterende bewegingen, stof en oplosmiddelen.

Subsidieprojecten

Twee keer per jaar is het mogelijk om projectvoorstellen in te dienen (tot 17 april en in september). In een project moet sprake zijn van een vernieuwende toepassing van technologie die - binnen drie jaar - op directe wijze bijdraagt aan de vermindering van belastende omstandigheden op het werk, zoals schadelijk geluid. De oplossing moet een voldoende groot aantal werknemers bereiken. Verder moet het project (op termijn) economisch voordeel opleveren voor de betrokken ondernemer, werkgevers of de overheid.

Per project is een subsidie beschikbaar van maximaal 50 % van de projectkosten, met een maximum van fl. 200.000,-.

Interesse?

Om in aanmerking te komen voor subsidie moet u een aanvraag schriftelijk indienen. De eerstvolgende indieningsperiode sluit in 17 april 2001. Als u een projectidee heeft, raden we u aan dit te bespreken met de secretaris, Nicoline Breed. Aan dat advies zijn geen kosten verbonden.

Telefoon (070) 361 04 30, e-mail n.f.breed@senter.nl

Meer informatie vind u op www.senter.nl/t&s (kijk bij deelprogramma’s).

home...