Congres Geluid & Trillingen in Nederland 7 en 8 november 2001

De thema's van dit jaar en een uitnodiging om te reageren op de "call for papers"

Henk de Kluijver, namens de programmacommissie G&T2001

Het congres Geluid & Trillingen in Nederland (dit jaar G&T2001) is in opzet en omvang uniek in Nederland. Het wordt voor het vijfde achtereenvolgende jaar georganiseerd. Het congres wordt bezocht door ambtenaren van de ministeries, provincies en gemeenten en deskundigen van de spoorwegen, Rijkswaterstaat, Schiphol, onderzoeks- en adviesbureaus en belangenorganisaties. Kortom: vrijwel iedereen die actief is op het gebied van beleid, regelgeving, advies en onderzoek met betrekking tot geluid en trillingen is aanwezig. Alles over G&T2001 kunt u lezen op de website van het congres,  www.geluidentrillingen.nl

Wij nodigen u uit om te reageren op de "call for papers" en een interessante, boeiende of prikkelend voorstel te doen voor uw bijdrage aan G&T2001.

De thema's: "Van beleid naar praktijk" en "MIG en Europa"

Het congres wordt op 7 en 8 november 2001 gehouden in het World Trade Center te Rotterdam. De thema's dit jaar zijn "Van beleid naar praktijk" en "MIG en Europa". Deze thema's vormen de rode draad tijdens het congres. Het congres staat overigens niet op zich. Bij het congres wordt een vakbeurs georganiseerd en tijdens het congres zal de stichting Innonoise de Geluid en Trillingen Innovatieprijs uitreiken. Als u dit jaar wilt meedingen naar deze prijs dan kunt u zich hiervoor opgeven (een deelname formulier kunt u downloaden via de website). Meer over deze prijs kunt u lezen aan het einde van dit artikel.

De vraag die op de eerste congresdag wordt gesteld, is of het effect van beleid eigenlijk wel te horen is. Er wordt erg veel gedaan om het beleid zo te maken dat de burgers daarvan profiteren maar gebeurt dat eigenlijk wel? Met andere woorden hoe loopt de weg "van beleid naar praktijk".

De tweede congresdag staat geheel in het teken van het Europese geluidbeleid en het nieuwe nationale beleid, ofwel MIG (Modernisering Instrumentarium Geluidbeleid). Beide onderwerpen staan momenteel volop in de belangstelling. Redenen te over om hieraan op het aankomende congres G&T2001 aandacht te besteden. De vraag is of Brussel en Den Haag elkaar aanvullen of juist niet. Zijn er bijvoorbeeld conflicten tussen beide beleidsplannen en lopen zij qua planning eigenlijk wel met elkaar in de pas? De relatie tussen MIG en het Europese beleid is een belangrijk onderwerp op de tweede congresdag.

Het programma G&T2001

7 november "Van beleid naar praktijk"
ochtend Visie van de top van bestuurlijk Nederland op de themavraag
middag handhaving / monitoring stiller naar de toekomst trillingen*    vrije categorie presentatie standhouders
8 november MIG en Europa
ochtend Visie en beleid van de top van bestuurlijk Nederland op het thema
middag Relatie MIG en EU MIG in de praktijk Presentatie geluidpakketten

* mogelijk is er ook een ochtendsessie trillingen

Presentatie door standhouders

Nieuw dit jaar is dat de standhouders van de vakbeurs de gelegenheid krijgen om in één van de congreszalen hun producten en kwaliteiten te demonstreren aan de beurs- en congresbezoekers. Hiervoor is de sessie met als titel "presentatie standhouders" bedoeld. Op de tweede dag zal deze sessie in het teken staan van geluidberekeningspakketten voor het monitoren van een geluidsituatie, het maken van geluidkaarten, het doorrekenen van scenario's en dergelijke.

Call for papers

U wordt uitgenodigd om te reageren op de "call for papers" . De onderwerpen waar uw lezing betrekking op kan hebben, ziet u in het bovenstaande programma. Let ook op de "vrije categorie". Als u een interessant onderwerp heeft dat de aandacht verdient maar niet direct binnen één van de andere categorieën valt, dan is hiervoor in deze "vrije" sessie ruimte.

Indien u een voordracht wilt houden, stuur dan voor 1 mei een samenvatting van uw voordracht aan henk.dekluijver@dBvision.nl . Hiervoor kunt u een formulier downloaden dat u kunt vinden op de webste, www.geluidentrillingen.nl. Uw bijdrage wordt zeer op prijs gesteld. De programmacommissie zal een selectie maken uit de inzendingen. U krijgt hiervan zo spoedig mogelijk maar uiterlijk 15 juli bericht. Diegene die worden uitgenodigd om een lezing te houden, moeten uiterlijk 1 oktober hun artikel hebben ingezonden. De programmacommissie heeft een belangrijke taak. Zij bewaakt de rode draad en moet een evenwichtig en interessant programma samenstellen. In dat verband dient u rekening te houden met suggesties van de commissie voor de inhoud van uw bijdrage.

Programmacommissie

De programmacommissie bestaat uit:

Samenvattend

De belangrijkste punten van G&T 2001 nog even op een rij:

Innovatieprijs

In Nederland en de rest van de wereld worden vele prijzen uitgereikt aan personen of organisaties die een bijzondere prestatie hebben verricht. Zo zijn er bijvoorbeeld prijzen voor speelfilms, fotografie, architectuur, literatuur en ga zo maar door. Het aardige is dat deze prijzen veelal de creativiteit en ontwikkeling in het betreffende vakgebied een impuls geven. Het is immers een hele eer om in de schijnwerpers te staan en vaak ook nog eens goed voor de business. Sinds het congres van vorig jaar is Nederland een prijs rijker namelijk: De Nationale Geluid en Trillingen Innovatieprijs. De Nationale Geluid en Trillingen Innovatieprijs is een initiatief van de kersverse stichting Innonoise en zal jaarlijks toegekend zal worden..


De genomineerden voor de Geluid & Trillingen Innovatieprijs 2000

Vorig jaar heeft de jury de inzending van Heijmans bekroond met de Nationale Geluid en Trillingen Innovatieprijs. De zogenaamde publieksprijs, die is bepaald op grond van stembiljetten van het congrespubliek, is gewonnen door de inzending van de firma Ooms Avenhorn Holding.

home...