september 2000

Bronbeleid bij treinen

Geachte redactie,

Met interesse heb ik het artikel van Elly Waterman over bronbeleid geluid gelezen. Juiste constateringen: alles wijst erop dat bronbeleid de Enige Juiste Weg is, maar desalniettemin lijkt er nog weinig concreets van de grond te zijn gekomen.

Hier passen echter wel enige nuanceringen. NedTrain Consulting maakt op dit moment, i.o.v. V&W en VROM, een projectprogramma voor demonstratieprojecten stille (goederen)treinen. Op basis van dat projectprogramma zullen de beide opdrachtgevers besluiten één of meer projecten in uitvoering te nemen. Een aantal vervoerders is erg enthousiast. Ik ga er dan ook vanuit dat we ergens volgend jaar een paar échte stille treinen hebben rondrijden! In elk geval is er op dat gebied beweging. Deze demonstratieprojecten zouden het voorspel kunnen zijn voor een grootscheepser bronbeleid-programma. Ik ga daar zelf in elk geval wel vanuit en zal daar zeker aan blijven trekken. Voorts is Railned bezig om, op basis van het NSTO-rapport Classificatie en gebruiksregels spoorvervoer, een voorstel te doen voor (nieuwe) gebruiksregels voor het spoor; die regels lopen vooruit op Europese regelgeving, waarvoor overigens ook (eindelijk) een werkgroep in het leven is geroepen.

M.a.w.: er is wel degelijk beweging. En dat ondanks de door de auteur terecht geconstateerde taaie materie.

Dan nog even kort over de uitspraken van dhr. Hoekwater in het artikel van Elly Waterman. Volgens mij is van 2 naar 3 en van 50 naar 75 allebei een toename van 50%. Levert, als ik goed ben ingelicht, dezelfde geluidstoename op, en is ook volgens het BGS gewoon allebei meer dan 45% en dus een wijziging. Als van 2 naar 3 niet mag, dan mag van 50 naar 75 ook niet. Tenzij er iets anders speelt. Voorts is het niet zo dat ACTS 's nachts niet mag rijden op Veendam-Hoogezand. Volgens informatie die ik van NSTO heb, zou ACTS dat volgens het BGS best mogen (de avond is daar de maatgevende periode). Er is echter ooit een convenant gesloten tussen provincie, de toenmalige vervoerder NS Cargo (ACTS heeft het contract van NSC overgenomen) en het RSC te Veendam waarin werd overeengekomen 's nachts niet meer op het RSC-G te rijden. Dat convenant liep overigens afgelopen mei af. Het had de auteur (en de redactie) gesierd als dit wat nader was uitgezocht, of op zijn minst beter was uitgelegd.

Guido Debeus

Noot van de redactie: De heer Debeus is werkzaam bij V&W/DGG


Wilt u ook een korte brief insturen?

Stuur uw reakties naar: reakties@geluidnieuws.net

home...