Krijgt de slotcoördinator van het spoor het moeilijk?

door onze redactie

De organisatie die verantwoordelijk is voor de toelating van vervoerders op het Nederlandse spoorwegennet is Railned. Deze toekomstige taakorganisatie van de rijksoverheid zal het niet niet makkelijk krijgen.

Verschillende verwachtingen
De ministeries van VROM en Verkeer &Waterstaat hebben verschillende verwachtingen van Railned. VROM wil dat Railned de toedeling van ruimte op het spoor zo inricht dat vervoerders gestimuleerd worden om in stille treinen te investeren. Maar Verkeer & Waterstaat wil terughoudend zijn als het gaat om belonen en straffen van railvervoerders voor hun geluidproductie. Pas als er Europese normen komen kan er volgens Verkeer & Waterstaat een gebruiksheffing worden geheven, die voor stille treinen dan lager kan zijn. Maar hoe lang moeten we nog wachten op die Europese normering?

Dure geluidmaatregelen
De kosten die NS Railinfrabeheer ondertussen moet maken om het geluid van nieuwe spoorlijnen te laten voldoen aan de strenge geluidsnormen voor woningen zijn enorm. Onderzoek door KPMG en NS Technisch Onderzoek heeft aangetoond dat geluidmaatregelen aan treinen effectiever zijn dan maatregelen aan het spoor. De enorme kosten die momenteel gemaakt moeten worden voor geluidschermen hebben bijvoorbeeld tot gevolg dat op sommige spoortrajecten niet met goederentreinen gereden kan worden. De parallel met Schiphol komt al snel naar voren. Maar wat een contrast met wegverkeer! Er zijn immers geen slagbomen langs de snelwegen die het goederenverkeer tegenhouden. Om het spoorvervoer de ruimte te geven moet het Railned dilemma snel worden opgelost. De directeur van Railned, Paul Ranke, ziet het zo: "Milieu is van groot belang, maar het mag geen beperkende factor worden voor de uitvoering van het verkeer- en vervoerbeleid". Maar zolang de geluidhinder bij omwonenden van spoorlijnen nog zo hoog is, zullen de belemmeringen voor de groei van het spoorvervoer niet worden weggenomen.

In het juni nummer van Geluidnieuws: De zoektocht naar stillere treinen

bron: Aprilnummer van het Railned tijdschrift, geheel gewijd aan Railverkeer en Milieu.

...home volgende...