Trillingen in Oisterwijk na aanpassing spoor

Redactie, juli 2018

In de afgelopen periode was het spoor in Oisterwijk een veelbesproken onderwerp. Enerzijds omdat recent de spoorwegovergangen meerdere keren gesloten bleven en anderzijds vanwege de ervaren overlast van trillingen door het spoor. De gemeente Oisterwijk is in contact met ProRail over deze punten. We praten je hieronder graag bij over de stappen die al gezet zijn.

Trillingen

Sinds de werkzaamheden aan het spoor in oktober 2017 ervaren inwoners uit Oisterwijk meer trillingshinder. Naar aanleiding van de vele meldingen heeft ProRail aangegeven nader onderzoek te doen naar de oorzaak van deze meldingen

Op maandag 2 juli hield ProRail een spreekuur in onze gemeente. Zo’n 90 inwoners gingen tijdens verschillende spreekuren met ProRail in gesprek. ProRail lichtte daarnaast toe hoe het onderzoek naar de oorzaak van de trillingen wordt uitgevoerd. De resultaten van dit onderzoek worden in het najaar verwacht.

De gemeente heeft daarnaast goed contact met de initiatiefgroep ‘Oisterwijk Trilt’ en op bestuurlijk niveau is er contact over dit onderwerp in de regio. Zo heeft wethouder Dankers contact met de provincie en andere gemeenten waar overlast wordt ervaren.

Harder rijden

Volgens de Oisterwijkse actiegroep, die deur aan deur aan het flyeren is, zijn intercity's 50 kilometer per uur harder gaan rijden. Ook de goederentreinen zouden met grotere snelheid Oisterwijk passeren. Prorail ontkent dit: ,,De baanvaksnelheid is 130 kilometer per uur en dat was voor de vernieuwing van het station en het spoor ook al zo."

Bronnen:

Oisterwijk nieuws, Brabants Dagblad, Gemeente Oisterwijk