Defecte kattenverjager kan schadelijk zijn

B. Hoek, Meldpunt hoge tonen, 30 maart 2015

In het tijdschrift Milieu magazine van maart 2015 is een artikel verschenen over een kattenverjager die werkt met hoge tonen. Hieronder een samenvatting van dat artikel.

Op industrieel gebied worden steeds meer ultrasone geluidstechnieken toegepast. Zo kun je tegels snijden met ultrasoon geluid. Werknemers worden zo een hele dag blootgesteld aan het ultrasone geluid. Is het geluid ook gevaarlijk? Volgens de huidige opvattingen zijn deze geluiden ongevaarlijk.

Verder heb je dan nog de "personenverjagers", de Mosquito. De gedachtegang is als je iets niet hoort het ook niet schadelijk is, ook al is het geluid nog zo hard.

De heer Lex Groenewold adviseur van de landeljike GGD werkgroep geluid kent deze personen- en kattenverjagers. Het is een nieuwe geluidsbron. Hij geeft aan dat kattenverjagers werken rond de 18Khz dat mensen over het algemeen niet kunnen horen. Je moet zo'n apparaat niet gebruiken in de buurt van kinderen en baby's. Volgens het artikel in Milieumagazine zijn er helaas types in de handel die ook op lagere frequenties kunnen uitzenden en daarmee hinder veroorzaken bij mensen,

Volgens Jan de Laat, audioloog/klinisch fysicus van het LUMC (Leiden) gaat het om kattenverjagers die niet goed functioneren. Door een defect werkte hij opeens op een veel lagere toonsoort. Op dat moment kwamen er veel klachten en leidde het uiteindelijk tot tinnitus verschijnselen. Volgens hoogleraar Pim van Dijk aan de RUG (Groningen) is het geluid niet schadelijk zolang het niet hoorbaar is. Hij acht het wel denkbaar dat het geluid schadelijk is indien het te hard is. Kattenverjagers werken doorgaans met een hoge geluidssterkte van over de 100 decibel

Bron: Milieu magazine van maart 2015