Provincie Groningen wil norm voor laagfrequent geluid

Binnenlands Bestuur, 1 april 2011

De provincie Groningen wil dat staatssecretaris Atsma van Infrastructuur en Milieu een wettelijke norm vastlegt voor laagfrequent geluid. Bewoners in de provincie klagen al lange tijd over een mysterieuze lage bromtoon. Die leidt bij hen tot slapeloosheid en gezondheidsklachten. Rijk De bewoners trokken bij de Commissaris van de Koningin Max van den Berg aan de bel. Die vindt dat het Rijk duidelijke regels over geluidsnormen moet maken. Die zijn er namelijk niet. De gedeputeerde stuurt namens Provinciale Staten een brief met dit verzoek aan Atsma. Ook moet er nieuw onderzoek komen naar de herkomst van de bromtoon rond gaslocaties in de provincie. ‘Het is een zaak van het Rijk’, aldus zijn woordvoerder Marga Bertens. ‘In Groningen bevindt zich een netwerk van ondergronds leidingen en alles wat in de grond speelt, is de bevoegdheid van het Rijk.’

Miljoenen

Van den Berg initieert ook een overleg tussen de betrokken bedrijven, zoals de Gasunie en de NAM, en burgers. ‘Hij gaat kijken of hij ze aan tafel kan krijgen. De provincie is niet verantwoordelijk in de zaak, maar hij doet het in het kader van de zorgplicht’, aldus Bertens. Het is niet duidelijk of de provincie ook gaat bijdragen aan het onderzoek, maar waarschijnlijk is het niet, omdat het een Rijksaangelegenheid is. Van den Berg verwacht wel dat het onderzoek een miljoenenkwestie gaat worden.

Onderzoek

Het ministerie van Infrastructuur en Milieu wacht de brief van de provincie af voor ze commentaar geeft op eventuele normering. Onderzoek in de gemeente Zuidhorn is vorig jaar al uitgevoerd door het Nationaal Lucht- en Ruimtevaartlaboratorium in opdracht van de VROM-Inspectie en het Staatstoezicht op de Mijnen. Een woordvoerder van het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie vertelt dat inderdaad een bromtoon is vastgesteld, maar nader onderzoek nodig was om te bepalen bij personen die overlast ondervinden welke toon precies hinder veroorzaakt om dan weer te achterhalen waar de bromtoon vandaan komt en hoe deze moet worden aangepast. ‘De resultaten worden over enige weken bekend, maar dat betekent nog niet dat dit de eindfase is. Vraag is wat er dan verder moet gebeuren. Kom je dan bij normering uit, dan is het weer een zaak voor Infrastructuur en Milieu.’

Bron: binnenlandsbestuur

home...