VolkerRail neemt raildempermachine in gebruik

Redactie, 16 november 2008

Op dinsdagmiddag 28 oktober 2008 onthulde Richard Rijper, directeur van VolkerRail, de raildempermachine. Met deze machine kunnen de raildempers sneller en veiliger worden aangebracht.

Raildempers zijn een van de weinige beschikbare bronmaatregelen om spoorgeluid te verminderen. Er wordt een geluidsreductie bereikt van gemiddeld 3 decibel. Zowel geclipte als gelijmde raildempers zijn inmiddels voor gebruik vrijgegeven door ProRail (zie het artikel hierover in Geluidnieuws). VolkerRail past Tuned Rail Dampers van Corus toe.

Geclipte dempers

Met het toepassen van geclipte dempers worden nadelen van het lijmen vermeden. Deze waren onder andere de gevoeligheid voor temperatuur bij de installatie, de noodzaak om de spoorrails schoon te stralen, en daarbij te voorkomen dat de rails snel gingen roesten, hetgeen versterkt werd door de inwerking van vocht.


Geclipte raildempers na installatie met machine

Om de geclipte raildempers op een snelle en efficiente wijze aan het spoor te bevestigen, heeft VolkerRail de RailDemperMachine ontwikkeld. Een van de belemmeringen voor grootschalige introductie van raildempers was namelijk het feit dat het aanbrengen langzaam ging, waardoor kostbare dubbelsporige buitendienststellingen nodig waren. De nieuwe machine kan per uur ongeveer 250 meter enkelspoor van raildempers voorzien. Dit betekent dat in een nacht ongeveer 1 kilometer enkel spoor kan worden behandeld. 

Bij gelijmde raildempers bedroeg de aanbrengsnelheid slechts 50 tot 60 meter enkelspoor per uur. De machine betekent dus een versnelling met ongeveer een factor 5.

Werking machine

De machine is een spoorvoertuig, een werktrein, waarin het werken aan het spoor gemakkelijker gemaakt is. De machine is echter geen robot; circa 10 mensen zijn tegelijk bezig om de raildempers aan te brengen, via een soort lopende band proces. Een film waarin dit in beeld gebracht is, is hier te downloaden.

Voordat de raildempers worden aangebracht moet eerst de ballast deels onder de rails worden verwijderd. Dit gebeurt volautomatische met een werktrein.


Overzicht Raildempermachine van VolkerRail

Het feitelijke proces om de dempers aan te brengen begint door het spuiten van een contactpasta op de spoorstaven. Daarbij worden termietlassen en kabels vermeden. De pasta kan op een normaal geroeste spoorstaaf worden aangebracht, en komt alleen tussen de dwarsliggers. De spuitinstallatie zit vast aan de werktrein, maar wordt bediend door een persoon die naast de trein loopt. De contactpasta is geen lijm, maar is noodzakelijk om de trillingen van de spoorstaaf optimaal over te brengen naar de raildemper.


Spuiten van contactpasta

De raildempers zijn opgeslagen in het voertuig en worden in paren vervoerd over twee transportbanden, richting de mensen die achter het voertuig geknield op een lorry zitten. Zij brengen de raildempers op de spoorstaaf aan en bevestigen de clips die de raildempers vast moeten houden.

Zij plakken de raildempers op de contactpasta en brengen de clips aan. De contactpasta is namelijk geen lijm, en zorgt alleen voor een goede verbinding.

 
Lopende band en lorry achter de werktrein

Achter de lorry lopen mannen die met rubberen hamers de clips aantikken.


Vasttikken van de clips. Ook is te zien dat de ballast onder de rails is weggehaald

VolkerRail verwacht dat de raildempers op deze manier 25 jaar blijven zitten.

Geluidsreductie

Een zeer beperkt onderzoek door DHV aan slechts twee goederenwagens per type, laat zien dat de geluidemissie van goederenwagens met gladdere wielen ca 1.5 dB sterker wordt gereduceerd door de raildemper dan die van de goederenwagens met gietijzeren remblokken. Dit was overigens een onderzoek aan het gelijmde type raildemper. Hieruit bleek de geluidsreductie van raildempers op goederentreinen wat lager dan de verwachte 3 dB, met name bij lage snelheid.

Toelichting op deze tabel: Laeks GG is voorzien van gietijzeren remblokken, de andere configuraties zijn goederenwagens met  remblokken die de wielen glad houden (Bron:DHV).

Kosten

De kosten van geclipte raildemers zijn volgens onderzoek van Bureau de Boer van december 2007 ongeveer 40% lager dan die van gelijmde dempers.


Roland van Uuden van VolkerRail NoiseSolution geeft ter
plaatse toelichting op de werking van de machine

Bronnen:

  • Informatie van VolkerRail NoiseSolution

  • Bezoek aan de doop van de machine

  • Rapport Kostenkengetallen raildempers en schermen; Bureau de Boer i.s.m. Lubbe & Larsen, december 2007

  • DHV rapport, Toetsing geluidreductie bronmaatregelen materieel en spoor Stille goederenwagens en raildempers op de Zeeuwse lijn, december 2007

  • Movares, Update kennisdocument raildempers, maart 2007

home...