Geluidsoverlast blijft bij Circuit Park Zandvoort

Wetenschapswinkel Natuurkunde Utrecht, 22 januari 2002

Omwonenden van het Circuit Park Zandvoort hebben regelmatig te maken met geluidsoverlast. Tijdens de reconstructie van het circuit is er sprake geweest van een gedoogbeleid vanuit de provincie. Nu blijkt echter dat de huidige vergunning moeilijk te handhaven is, reden waarom de provincie deze wil wijzigen. Het voorstel daarvoor maakt de situatie er echter niet beter op voor de omwonenden. Dat blijkt uit geluidsonderzoek uitgevoerd o.l.v. drs. Stefan Nobbenhuis van de Wetenschapswinkel Natuurkunde (WNU) in opdracht van de omwonenden.

De nieuwe vergunning wordt gehandhaafd op basis van metingen op het circuit zelf. Het verschil tussen het geluidsniveau in de omgeving en deze meetwaarden is experimenteel bepaald en wordt in de vergunning vastgelegd als de 'overdrachtsdemping'. Deze overdrachtsdemping is echter niet constant, maar hangt af van de weersomstandigheden en de klasse van racewagens. De in de vergunning opgenomen waarde is een gemiddelde. In dit gemiddelde schuilt het nadeel voor de omwonenden. In de praktijk kan de overdrachtsdemping tot 7 dB(A) afwijken van de vastgestelde waarde. Daardoor kan het geluidsniveau in de woonomgeving binnen de vergunning oplopen tot een waarde van 62 dB(A) waar in het verleden slechts 55 dB(A) werd toegestaan. En omdat wordt uitgegaan van een gemiddelde waarde, is controle van de vergunning door derden praktisch erg lastig. Dit kan alleen met metingen op het circuit of door langdurig en bij uitzonderlijke omstandigheden te meten in de woonomgeving.

De WNU heeft ter controle van de waarde van de overdrachtsdemping indicatieve metingen verricht, onder andere in het stiltegebied ten noorden van het circuit. Het geconstateerde geluidsniveau overtrof daar het toegestane piekniveau. De WNU concludeert dan ook op basis van het onderzoek dat de vergunning na wijziging essentieel zal verschillen van de huidige ten nadele van de omwonenden.

Meer lezen:
Rapport: Races en Geluidsoverlast in Zandvoort 
Auteurs: drs. S.J.B. Nobbenhuis, dr.ir. P.M. Huisman-Kleinherenbrink 
Datum van uitgave: december 2001 
ISBN: 90-393-2964-8 
Kosten: EUR 5 (incl. verzendkosten).
Te bestellen bij: WNU, Postbus 80.195, 3508 TD Utrecht, (030) 253 4016, fax: (030) 253 5787

home...