Raad van State: gebruiksverbod voor vijfde baan Schiphol

Noordhollands Dagblad, Den Haag, 3 mei 2001

De vijfde baan van Schiphol mag voorlopig niet worden gebruikt. Dat heeft de Raad van State donderdag 3 mei bepaald. De vergunning voor de vijfde baan staat gepland voor 2003.

Het hoogste bestuursrechtscollege zette de milieuvergunning (A-besluit) voor het vijfbanenstelsel van Schiphol op sterk water, omdat de strenge milieudoelstellingen uit de oude PKB (planologische kernbeslissing) niet stroken met de intensieve mainportplannen van de luchthaven. De vijfde baan zou volgens de PKB uit 1995 maar mondjesmaat worden gebruikt, terwijl Schiphol de baan in de toekomst juist intensief wil gebruiken.

De Raad boog zich over de kwestie omdat de minister van Verkeer en Waterstaat weigerde op de bezwaren van milieuorganisaties in te gaan. Milieuorganisaties, waaronder Milieudefensie, hebben veel bezwaren ingediend in de hoop inhoudelijke en formele fouten in de kabinetsbesluiten aan te tonen.

Netelenbos wilde die bezwaren pas behandelen als de nieuwe Schipholwet dit najaar in de Tweede Kamer is behandeld. De Raad van State bepaalde dat zij binnen drie weken een besluit moet nemen. Een woordvoerder van Verkeer en Waterstaat zei in een reactie dat het ministerie binnen de gestelde termijn op de bezwaren reageert.

Strubbelingen

De minister wil het huidige vergunningenstelsel en de PKB-Schiphol vervangen door een nieuwe Wet luchtvaart. Die regelt ook de vliegbewegingen op de vijfde baan. Door allerlei strubbelingen is de wet nog steeds niet door de Tweede Kamer behandeld. Mocht hij in 2003 nog altijd niet zijn aangenomen dan zit de vijfde baan, die tegen die tijd klaar is, zonder vergunning. De minister heeft echter nog de mogelijkheid om voor 2003 een noodwet in elkaar te zetten.

K. Kodde, woordvoerder van Milieudefensie, zou het betreuren als de Tweede Kamer zich door deze uitspraak onder druk laat zetten en de nieuwe Schipholwet er doorheen jast. Volgens Kodde moeten alle milieugevolgen van een intensiever gebruik van de vijfde baan grondig en zorgvuldig worden uitgezocht. Hij noemt het opmerkelijk dat de gehele milieuvergunning voor het vijfbanenstelsel is geschorst. Volgens hem ontstaat daardoor het gevaar dat Schiphol na 2003 toch vanaf de vijfde baan gaat vliegen, zonder dat er milieuvoorschriften gelden.

Bron: Noordhollands Dagblad, www.nhd.nl, overgenomen met toestemming

Meer lezen: de volledige uitspraken van de 2 voorlopige voorzieningen staan op de website van de Raad van State:  
Aanwijzingsbesluit Schiphol 
Wijziging Aanwijzingsbesluit Schiphol

 

home...